onsdag 3. november 2010

Bergan Sykehjem - En solskinnshistorie til inspirasjon.Bergan Sykehjem i Kristiansund
I mine tidligere innlegg har jeg såvidt nevnt sykefraværsprosjektet som er gjennomført ved Bergan Sykehjem i Kristiansund i 2009. Prosjektet er en solskinnshistorie, og har fortsatt og blitt utvidet ved hjelp av kommunal støtte i 2010.  Prosjektet i 2009 var et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund Kommune og NAV for å redusere sykefraværet ved korttidsavdelingen v/Bergan Syehjem. Prosjektet gikk ut på å øke bemanningen, for å se om dette faktisk kunne redusere kostnader. Jeg skriver et innlegg om dette prosjektet, fordi jeg mener at det fortjener oppmerksomet. Jeg skriver også et innlegg om prosjektet fordi jeg håper at det kan åpne noen øyne og gi noen ideèr. Og fordi det rett og slett er motiverende å lese at det faktisk går an!

Historien starter for alvor med at Bergan Sykehjem vinteren 2008/2009 opplevde at både arbeidspress, sykefravær og manglende rekruttering var større enn noen gang. Dette skapte et gjennomgående mismot blant de ansatte ved institusjonen. Virksomhetsleder Anni Jensen (som også er min mor), setter seg ned for å prøve å komme fram til en mulig utvei på de voksende utgifter og sykemeldinger ved sykehjemmet. En av de aller største utgiftspostene i budsjettet var innleie av vikarer,  som svært ofte utløste overtid og forskjøvet arbeidstid. Manglende fagkompetanse førte også til stort behov for ekstra innleie for å fristille og sikre tilstrekkelig sykepleierkompetanse. Når man leier inn en vikar for en ansatt som er sykemeldt, er det nesten som å ha to stykker ansatt i en stilling - er det ikke? Den faste ansatte får sykepenger og vikaren får betalt for å dekke opp stillingen til en annen i perioden han eller hun er borte. Utløser vikaren overtid, blir kostnaden som for 3 ansatte.

Så må man finne faktorene som faktisk gjør at den enkelte sykemelder seg. I rapporten beskrives det 6 faktorer som har hatt innvirkning på akkurat dette;
 1. Redusert tilgang på helsepersonell,
 2. Mer pleiekrevende pasienter, lav basisbemanning, 
 3. Mer bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid
 4. Uønsket deltid 
 5. Samlede belastninger. 
Dette er faktorer jeg tror mange vil kjenne igjen..
Gruppen kom fram til at de ville sette i gang tiltak for å rive de problemskapende faktorene med rota, og på den måten forhåpentligvis redusere sykemeldinger og innleie av vikarer. "Dette ble gjort ved at NAV i 2009 innvilget tilretteleggingstilskudd i form av økonomiske midler, slik at enheten kunne leie inn ekstra personell for å avlaste aktuelle arbeidstakere fra særlig utfordrende arbeidsoppgaver. Tiltaket ga umiddelbare resultater, i form av at tre arbeidstakere som hadde vært sykemeldt i lengre tid, - nå kom tilbake i jobb."
                                                                                 Fra rapport om sykefraværsprosjekt.


Prøveprosjektet var en realitet. Det var vellykket. Og det var starten på en solskinnshistorie. Det ble skrevet en prosjektrapport, og virksomhetslederen sørget for mediedekning - politikerne var nødt til å høre. Prosjektrapporten beviste, som de hadde trodd, at økt bemanning var lønnsomt - på flere måter. Sykefraværet gikk ned. Merutgiftene gikk ned. Ja, utgiftenen til vikarergikk så mye ned, at tiltaket kunne sies å være selvfinansiert.

I sin evaluering kunne de skilte med flere positive ringvirkninger;
 • De fikk sykemeldte tilbake på jobb
 • De fikk redusert sykefravær
 • De fikk tilbake sårt tiltrengt fagpersonell med lang erfaring og stor kompetanse i stedet for å leie inn ufaglærte pleieassistenter
 • Tiltaket avlastet også tildels hele avdelingen, da man kan si at grunnbemanningen økte noe i den perioden tiltaket varte
 • Kvaliteten på tjenestene til pasientene økte
 • Arbeidsmiljøet ble bedret
 • Utgiftene til sykevikar, ekstrahjelp og overtid ble drastisk redusert
 • De fikk redusert uønsket deltid i prosjektperioden ved å bruke den økte ressursen til å gi midlertidig økning i stillingsstørrelse
Nå fikk sykehjemmet kommunal støtte fra bystyret til å utvide prosjektet. Hvordan kunne de la være? Hver avdeling skulle øke bemannigen, og det hele skulle på nytt vurderes etter et års tid. Nå er det året snart gått, og Sykehjemmet har spart inn ca. en million kroner i 2010. På å øke bemanningen.
Jeg anbefaler alle å lese sykefraværsrapporten. Se også artikkel og video.

2 kommentarer:

 1. seriøst? Så utrolig bra jobba av moren din og de på Bergan! Jeg er helt fasinert over resultatet, men ikke sjokkert! Jo, litt sjokkert over hvor mye de faktisk har spart! Men ja, jeg ser heller ingen annen løsning på denne problematikken og de store boltene som bare vil øke i fremtiden, annet enn å ansette flere mennesker. Det har alt for lenge vært satt fokus på å kutte bemanning for å tjene penger... Helt utrolig, det vises jo utifra denne rapporten at teorien slo helt feil!

  Håper dette sprer seg, slik at de får gjort noe med saken før det går på helsa løs! både for pasienter og personell.

  Bra skrevet Maria :)

  SvarSlett